РЕЗУЛТАТИ
В РАМКИТЕ НА НЯКОЛКО ДНИ

TRISOMY test е бърз, прост и безопасен начин да научите повече за здравето на вашето неродено бебе.

TRISOMY test е предназначен да изключи най-честите генетични нарушения (тризомия) на хромозоми 21, 18 и 13, които предизвикват съответно синдромите на Даун, Едуардс и Патау. Преди да решите да продължите с теста се консултирайте с акушер-гинеколог или със специалист по клинична генетика.

1. В кабинета на лекаря

2. Вземане на кръв

TRISOMY test може да се извърши само от 11-тата седмица на бременността нататък* и кръвните проби се вземат на гладно. Фетална ДНК циркулира в майчината кръв още през първия триместър на бременността. Тази фетална ДНК може да бъде изолирана с помощта на специална лабораторна процедура, базирана на 10ml проба от майчината кръв. Кръвните проби се вземат от медицинска сестра в кабинета на лекаря, след което се изпращат в лабораторията, за да бъдат обработени и подготвени за анализ.

Тестовете TRISOMY test се извършват най-вече между 11-ата и 22-рата седмица на бременността. Изборът на възможно най-ранната/най-късната дата е решение, което обикновено зависи от предпочитанията на бременната жена и препоръките на нейния лекар въз основа на здравословното състояние на пациента.

 

* В съответствие с решение, прието от Етичната комисия към Словашкото Министерство на здравеопазването, нашата лаборатория предоставя резултатите от тестовете на пациентите, само след изтичане на 12-тата седмица на бременността. Резултатът от теста се съобщава и тълкува на пациента от лекаря, който е насочил пациента за теста.

3. Заплащане

Заплащането за TRISOMY test, TRISOMY test XY, TRISOMY test + се извършва в лабораторята/ клиниката където е взета пробата.

 

Препоръчителна цена към клиенти
TRISOMY test
700 лева
TRISOMY test XY
750 лева
TRISOMY test +
900 лева

 

 

4. Лабораторен анализ на кръвта

Веднага щом плащането на пациента бъде идентифицирано, кръвната проба на пациента се анализира по специален метод.

1. Обработка на кръвната проба

Кръвта съдържа течен компонент (плазма, която е жълта) и кръвни телца (бели кръвни клетки, червени кръвни клетки и тромбоцити). TRISOMY test се основава на анализ на кръвната плазма, която се отделя от кръвните телца в лабораторни условия.

2. Пречистване на плазмата

Свободно циркулиращата ДНК се получава от плазмените проби, като се използва многоетапна процедура на пречистване - включително ДНК, която идва от плода. При този процес се отстраняват всички нежелани протеини и други химични вещества.

3. Подготовка на ДНК пробите за анализ

За целите на теста, изолираната ДНК трябва да се подготви, като се използва специален лабораторен процес, наречен „подготовка на библиотека за секвениране“. Тази процедура отнема около 2 дни и включва репликация на ДНК, защото нашите експерти се нуждаят от много по-голямо количество ДНК материал в сравнение с това, което са в състояние да получат от плазмените проби на майката.

4. Контрол на качеството на пробата

TRISOMY test е скъп и времеемък тест, чийто резултат зависи от качеството на подготвените за анализ проби. За да е сигурно, че е добре подготвена в лабораторията, „библиотеката за секвениране“ трябва да бъде проверена с помощта на специално оборудване, преди да бъде подложена на секвенционен анализ.

5. Окончателен анализ - секвениране

Ако подготвената проба е преминала теста за контрол на качеството, тя е готова за секвенционен анализ. Чрез прочитане на 30 милиона фрагмента за период от 20 часа, лабораторният персонал вижда дали даденият плод е засегнат от някой от проследяваните видове тризомия.

6. Резултат от теста

Резултатите от теста се изпращат от лабораторията директно на лекаря, който първоначално е насочил пациента за теста. Уважавайки позицията на лекаря като доставчик на здравни грижи, лабораторията няма да предостави никакви резултати от теста директно на пациента.

5. Получаване на резултата от теста

Резултатите от теста се изпращат от лабораторията директно на лекаря, който първоначално е насочил пациента за теста. Уважавайки позицията на лекаря като доставчик на зд+C42равни грижи, лабораторията няма да предостави никакви резултати от теста директно на пациента.