Съгласно решение на Етичната комисия към Министерството на здравеопазването на Словашката република, лабораторията предоставя резултати от теста едва след изтичане на 12-тата седмица от бременността.

Тризомията и рисковете от нея

По време на зреенето на яйцеклетката и в ранните фази на оплождането на яйцеклетката могат да възникнат случайни аномалии в клетъчното делене . Ако тези процеси водят до допълнително копие на една от хромозомите, което означава, че определена хромозома присъства като три, вместо като два броя, състоянието се нарича тризомия.

TRISOMY test

Още в ранните етапи на бременността има известно количество фетална ДНК в майчината кръв . С помощта на специален скринингов лабораторен тест е възможно тази фетална ДНК да се изолира и да се анализира, за да се определи риска от тризомия на плода (три еднакви хромозоми).

Консултирайте се с Вашия лекар

TRISOMY test (или който и да било от неговите варианти) е разработен, за да се изключи наличието на тризомия 21 (синдром на Даун), тризомия 18 (синдром на Едуардс) и тризомия 13 (синдром на Патау) с висока степен на точност. Ако бъдещата майка желае да узнае, тестът може, също така, да определи пола на нейното неродено бебе.

Company TRISOMY test Ltd. meets the requirements of​ ISO 9001:2016.

Laboratories of TRISOMY test Ltd. are accredited according to ISO 15189:2012

and in analyses of samples unique bioinformatical tool certificated according to ISO 13485:2016 is being used.