КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

TRISOMY TEST XY ?

TRISOMY TEST XY е разширена версия на TRISOMY test. Той е предназначен за откриване на пълна тризомия 21, 18 и 13, хромозомния пол на нероденото бебе, както и избрани отклонения в броя на хромозомите.

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ TRISOMY TEST XY?

TRISOMY test XY е предназначен за бременни жени при поискване и след генетична консултация. Той е особено подходящ:

  • когато бъдещата майка е била диагностицирана преди това с едно от феталните хромозомни нарушения, срещу които е насочен TRISOMY test XY;
  • за бременни жени с повишен риск от потенциално увреждане на плода, причинено от един от синдромите, срещу които е насочен TRISOMY test XY, напр. въз основа на резултатите от ултразвуков скрининг;
  • за повишаване точността на стандартния скрининг с TRISOMY test (например за откриване на хромозомни отклонения от по-малък мащаб на фона на стандартните синдроми на хромозоми 21, 18 и 13);
  • за откриване на тризомия, монозомия и други отклонения от по-малък мащаб, свързани с хромозоми, различни от тези, срещу които е насочен стандартния скрининг с TRISOMY test;
  • за бременни жени, които искат да избегнат амниоцентезата или страдат от усложнения, които могат да увеличат свързаните с амниоцентезата рискове, като по-висок риск от спонтанен аборт, по-слабо кръвосъсирване, имунизационни рискове поради Rh несъвместимост (отрицателен Rh фактор), периодът между 14-тата и 16-тата седмица на бременността, миома на матката или предлежаща плацента.

ПРОЦЕДУРА НА TRISOMY TEST XY

Процедурата на TRISOMY test XY е идентична на тази при стандартния скрининг с TRISOMY test. Бъдещите майки биват насочвани за теста от гинеколог или специалист по медицинска генетика.

1. Вземане на проба

Кръвните проби се вземат от медицинска сестра в кабинета на вашия лекар и впоследствие се изпращат в лабораторията за анализ.

2. Заплащане за TRISOMY test XY

Цената на TRISOMY test XY зависи от спецификата на страната.

3. Лабораторен анализ на кръвта

Ще получавате известия чрез текстови съобщения от лабораторията по време на цялата процедура.

4. Резултати от теста

По правило вашите резултати от TRISOMY test XY ще бъдат изпратени на вашия лекар в рамките на 5 работни дни от деня, в който вашето плащане постъпи в сметката на лабораторията.

5. Среща с вашия лекар

Резултатите от вашите тестове ще ви бъдат съобщени и разтълкувани от вашия лекар, но едва след приключване на 12-тата седмица на бременността ви*. Лабораторията не може да предостави резултатите от теста директно на бременната жена.

 


* Съгласно решение на Етичната комисия към Министерството на здравеопазването на Словашката република, лабораторията предоставя резултатите от тестовете едва след изтичане на 12-тата седмица на бременността.

КЪДЕ МОГА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМ?

Бъдещите майки се насочват за теста от гинеколог или специалист по медицинска генетика. Кликнете ТУК, за да видите списък на лекарите, предлагащи скрининг с ТRISOMY test XY.