КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
TRISOMY TEST + ?

С помощта на неинвазивен, безопасен и безболезнен метод, вече е възможно да получите много повече информация, въз основа единствено на проба от майчината кръв. В сравнение със стандартния скрининг с TRISOMY test, TRISOMY test + е първокласен генетичен лабораторен скринингов тест, който може да открие по-голям брой хромозомни аномалии.


* Ако кръвната проба не може да бъде обработена от лабораторията в съответствие с принципите на добрата лабораторна практика или ако резултатите от анализа не дават отговор на диагностичния въпрос, лабораторията предлага повторно изследване на базата на същата кръвна проба безплатно. При тези обстоятелства периодът за предоставяне на резултатите от теста се променя от 5 на 8 дни (това обикновено се отнася за около 10% от всички проби).

 

ВНИМАНИЕ
Поради биологични и технологични ограничения, степента на точност, свързана със синдромите на микроделеция, е по-ниска в сравнение с тази на тризомия 21, 18 и 13. Предвид обикновено ниската честота на микроделеции в популацията, няма проучвания, които да потвърдят в достатъчна степен действителната точност на TRISOMY test по отношение на тези синдроми.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ TRISOMY TEST + ?

TRISOMY test + е предназначен за бременни жени при поискване и след генетична консултация. Той е особено подходящ:

  • когато бъдещата майка е била диагностицирана преди това с едно от феталните хромозомни нарушения, срещу които е насочен TRISOMY test +;
  • за бременни жени с повишен риск от потенциално увреждане на плода, причинено от един от синдромите, срещу които е насочен TRISOMY test +, напр. въз основа на резултатите от ултразвуков скрининг;
  • за повишаване точността на стандартния скрининг с TRISOMY test (например за откриване на хромозомни отклонения от по-малък мащаб на фона на стандартните синдроми на хромозоми 21, 18 и 13);
  • за откриване на тризомия, монозомия и други отклонения от по-малък мащаб, свързани с хромозоми, различни от тези, срещу които е насочен стандартния скрининг с TRISOMY test;
  • за бременни жени, които искат да избегнат амниоцентезата или страдат от усложнения, които могат да увеличат свързаните с амниоцентезата рискове, като по-висок риск от спонтанен аборт, по-слабо кръвосъсирване, имунизационни рискове поради Rh несъвместимост (отрицателен Rh фактор), периодът между 14-тата и 16-тата седмица на бременността, миома на матката или предлежаща плацента.

1. Вземане на кръв

Кръвните проби се вземат от медицинска сестра в кабинета на вашия лекар и впоследствие се изпращат в лабораторията за анализ.

2. Заплащане за TRISOMY test +

Цената на TRISOMY test XY зависи от спецификата на страната.

3. Лабораторен анализ на кръвта

Ще получавате известия чрез текстови съобщения от лабораторията по време на цялата процедура.

4. Резултати от теста

Лекарят, който е предложил скрининговия тест, информира пациента относно резултата от теста. Лабораторията не може да предостави резултатите директно на пациента (уважавайки позицията на лекаря като доставчик на здравни грижи).

5. Среща с вашия лекар

Резултатите от вашите тестове ще ви бъдат съобщени и разтълкувани от вашия лекар, но едва след изтичане на 12-тата седмица на бременността ви*. Лабораторията не може да предостави резултатите от теста директно на бременната жена.


* Съгласно решение на Етичната комисия към Министерството на здравеопазването на Словашката република, лабораторията предоставя резултатите от теста едва след изтичане на 12-тата седмица на бременността.

КЪДЕ МОГА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМ?

Бъдещите майки се насочват за теста от специалист по медицинска генетика. Кликнете ТУК, за да видите списък на лекарите, предлагащи TRISOMY test +.