Надежден неинвазивен тест, който може да изключи синдром на Даун и други видове тризомия на плода въз основа на проба от майчината кръв.

Информация за специалисти


*Ако кръвната проба не може да бъде обработена от лабораторията в съответствие с принципите на добрата лабораторна практика (напр. в случай на ниска концентрация на фетална ДНК в пробата), или ако резултатите от анализа не дават отговор на диагностичния въпрос, лабораторията предлага повторно изследване на базата на същата кръвна проба безплатно. При тези обстоятелства, периодът за предоставяне на резултатите от теста се променя от 5 на 8 дни (това обикновено се отнася за около 10% от всички проби).

TRISOMY test

В майчината кръв има известно количество фетална ДНК още в ранните етапи на бременността. С помощта на генетичен скринингов лабораторен тест е възможно тази фетална ДНК да се изолира и да се анализира, за да се определи пола на плода и да се установи дали има отклонения в хромозомите на плода.

TRISOMY test XY

TRISOMY test XY, разширена версия на TRISOMY test, е насочен към отклонения в броя на половите хромозоми и често срещани видове тризомия при плода и може, също така, да определи пола на плода въз основа на хромозомен анализ.

TRISOMY test +

С помощта на неинвазивен, безопасен и безболезнен метод, е възможно да научите много повече информация, основана единствено на проба от майчината кръв. В сравнение със стандартния скрининг на TRISOMY test, TRISOMY test + е първокласен генетичен лабораторен скринингов тест, който може да открие най-често срещаните типове тризомия, отклонения в броя на половите хромозоми, както и избрани микроделеции.

Кого изследваме?

Скринингът с TRISOMY test е на разположение при поискване за всяка бременна жена, която иска да бъде сигурна през останалата част от бременността, че нейният плод не е засегнат от хромозомните аберации, които тестът е предназначен да открива.

Наръчник за специалисти

Изтеглете в PDF формат