ЗА КОГО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ТЕСТА?

TRISOMY test е подходящ за всяка бременна жена от 11-тата седмица на бременността.

TRISOMY test може да бъде поискан от всяка бременна жена, която иска да е сигурна през останалата част от бременността, че нейният плод не е засегнат от някое от отклоненията във феталните хромозоми, които се проследяват от теста. Резултатите от НИПТ съдържат информация за някои от най-често срещаните генетични хромозомни аномалии (до 85% от всички фетални генетични нарушения). Тестовете, обаче, не могат да открият всички възможни генетични нарушения или други нарушения в развитието.

TRISOMY test е особено подходящ за бременни жени:

 • които имат все по-големи опасения относно потенциално увреждане на бебето им в резултат на една от проследяваните видове тризомия;
 • които са на 35 или повече години към момента на раждането и чиито резултати от биохимичния скринингов тест са отрицателни (комбиниран тест, троен тест, серумен интегриран тест, интегриран тест);
 • които са заченали в резултат на оплождане „ин витро“,
 • с положителни резултати от биохимичния скрининг, които трябва да бъдат потвърдени чрез допълнително изследване (амниоцентеза),*
 • чиито резултати от ултразвуковия скринингов тест предполагат по-висок риск от проследяваните видове тризомия,*
 • които вече са били бременни с бебе с хромозомна аномалия преди,*
 • чийто родител(и) е диагностициран (са диагностицирани) с балансирана транслокация на Робъртсън (повишен риск от тризомия 13 или 21),*
 • които са претърпели повторен спонтанен аборт.*
 • които искат да избегнат амниоцентезата или страдат от усложнения, които увеличават риска от амниоцентеза, като например: повишен риск от спонтанен аборт, нарушено съсирване на кръвта, риск от имунизация поради Rh несъвместимост (отрицателен Rh), периода между 14-тата и 16-тата седмица на бременността, миома на матката или предлежаща плацента.

* Скрининговият тест трябва да бъде предшестван от генетична консултация.

TRISOMY test XY и TRISOMY test + могат да бъдат поискани от всяка бременна жена след консултация със специалист по медицинска генетика. Подходящ е за:

 • бременни жени, които преди това са били диагностицирани с едно от феталните хромозомни нарушения, които се откриват от TRISOMY test XY или TRISOMY test +;
 • бременни жени с повишен риск от потенциално увреждане на плода, причинено от един от синдромите, срещу които е насочен TRISOMY test XY или TRISOMY test +, напр. въз основа на резултатите от ултразвуков скрининг;
 • за повишаване на точността на стандартния скрининг с TRISOMY test (например при многоплодна бременност);
 • бременни жени, които искат да избегнат амниоцентезата или страдат от усложнения, които увеличават риска от амниоцентезата, като например: повишен риск от спонтанен аборт, нарушено съсирване на кръвта, риск от имунизация поради Rh несъвместимост (отрицателен Rh), периода между 14-тата и 16-тата седмица на бременността, миома на матката или предлежаща плацента.