АВТОРИ НА
МЕТОДОЛОГИЯТА

Предлаган от лаборатории Medirex, скринингът с TRISOMY test, TRISOMY test XY и TRISOMY test + е разработен от младите словашки изследователи, молекулярния биолог д-р Габриел Минарик, PhD, и д-р Томаш Семеш, PhD.

Д-р Габриел Минарик, PhD

Д-р Минарик завършва молекулярна биология в Катедрата по молекулярна биология на Факултета по Естествени науки при Университета „Комениус“ през 2000 г., като получава докторската си степен през 2005 г. Той е автор и съавтор на 51 публикации, изброени в базата данни Current Contents, които са цитирани 234 пъти. h-индексът му е 8.

Между 2001 и 2007 г. той извършва услуги със секвентиране по метода на Сангер за видни словашки работни групи и лаборатории в рамките на програмата BITCET, като специалист и пионер на метода. Днес той е един от най-опитните словашки специалисти по отношение на този метод.

Напоследък той прави изследвания в областта на смесени ДНК/РНК проби, прилагани в неинвазивната пренатална ДНК диагностика, съдебномедицинската практика и анализа на човешкия микробиом. В същото време той се опитва да въведе новите методи на секвениране на ДНК във фундаментални и приложни научни изследвания в Словакия като част от проекта на ASFEU, наречен Revogene.

Д-р Томаш Семеш, PhD

Като отличен студент по време на следването си в университета, той е удостоен с наградата на Ректора на Университета „Комениус“ за дипломната си работа. Докторската си степен получава през 2010 г. Той е автор и съавтор на 29 публикации, изброени в базата данни Current Contents, които са цитирани 141 пъти. h-индексът му е 7.

Той ръководи лаборатория по геномика и биоинформатика. В допълнение към научните изследвания, лабораторията извършва услуги със секвенционен анализ, използвайки автоматизирани секвентори от първо поколение. Той участва и в създаването на геномното подразделение в рамките на проекта BITCET. Педагогическата му дейност е насочена към следните теми: компютрите в биологията, биоинформатика, прогресивни методи в молекулярната биология и др.

Има дългогодишен опит в сферата на въпросите, свързани с ДНК. В рамките на своята изследователска дейност в областта на нови методи за секвениране на ДНК, той се занимава с неинвазивна пренатална диагностика и геномни изследвания на вируси.